Coaching

Coaching – bästa vägen framåt!

Som coach är vår uppgift att plocka fram potentialen hos dig, dina styrkor och dina potentiella utvecklingsområden. Vi hjälper dig att skapa en medvetenhet om din nuvarande situation, om möjliga vägval och önskade effekter.

Under senare år har det blivit allt vanligare att företagsledare, chefer och entreprenörer med flera anlitar en coach. Målet är att ofta öka effektiviteten i företaget och stärka målfokus hos uppdragsgivaren.

Den viktigaste komponenten i coachingen är din vilja att utvecklas och nå resultat. Allt bygger på din vilja och att du redo att satsa på förändring. Vi ger dig verktyg och hjälper dig att formulera dina mål och delmål klart och tydligt samt att öppna vägen och skapa strategierna mot målet.

Enkelt att att starta coachingprocessen?

Coaching är den bästa och effektivaste vägen framåt, i din och i din organisations utveckling. Coaching programmet går ofta till så att vi träffas en till två gånger i månaden under en tre- till sexmånadersperiod.

Första steget är ett introduktionssamtal. Där lär vi känna varandra vilket är förutsättningen för att vi ska lyckas.
Starta med ett första samtal och få mer kunskap om vad coaching kan bidra i din utveckling.

Kontakta oss på Qualitas för ett introduktionsmöte