Businesscoaching

Businesscoaching

Businesscoaching syftar till att skapa en effektivare organisation och uppnå högre lönsamhet för ditt företag. För att arbeta effektivt och för att mäta effektiviteten behöver vi definiera och förstå vår situation, formulera mål och delmål, identifiera våra hinder, våra evenuella svagheter och diskutera kring möjliga vägval.

Businesscoaching kan utformas individuellt för ledare eller för hela ledningsgrupper.

Viktiga områden i coachingen är:

  • formulera och sätta mål
  • identifiera hinder och komma förbi dem
  • skapa insikter om egna och gruppens beteenden

Varför Businesscoaching?

Dagens ledare befinner sig vanligtvis under stor press, det är många uppgifter som skall utföras och hinnas med. Som chef och ledare ska du också motivera, engagera, entusiamera dina medarbetare att nå de uppsatta målen. Det är vanligt att man som chef känner att man hamnar i kläm mellan ledningens beslut och medarbetarnas önskningar och behov. Med hjälp av coaching hittar du din roll som chef och kan bygga broar mellan de olika krav som finns i organisationen. Businesscoacing är ett personligt designat utvecklingsprogram för dig och ditt ledarskap – oavsett på vilken nivå du befinner dig i organsiationen.

Ingen organisation är starkare än sin svagaste länk!

Vill du utveckla organisationen? Utveckla ledarna!

Tidigare var det vanligt att chefer och ledare med problem fick en coach. Idag är det lika vanligt att du har en coach för att du vill utveckla ditt redan goda ledarskap till att bli ännu bättre. När du utvecklas som ledare utvecklas du också som person och din ledarförmåga blir ännu bättre.