Coachingkompetenser

Coachingkompetenser

ICC är en av världens största coachingorganisationer och står för International Coaching Community. Det är en internationell sammanslutning av ca 3 500 Internationellt certifierade coacher spridda i 51 olika länder.

Coachens kärnkompetenser

Som ICC certifierad coach följer man de etiska riktlinjer som är framtagna. En ICC certifierad coach har
- kunskap om processen och vad som skiljer coaching från terapi, rådgivning, mentorskap mm
- har en respektfull relation med klienten och ser till att klienten är ansvarig för förloppet
- förmåga att lyssna och lyssna in och fokuserar på klientens handlingsplan
- självkontroll på så sätt att hon/han inte blir påverkad av klientens känslor, behåller sitt perspektiv och uppmärksammar andra signaler än de rent verbala.
- utforskande frågeteknik för att uppmuntra insikt och handling och använder olika perspektiv, uppmuntrar självmedvetande och gör klienten uppmärksam på inkongruens mellan tankar, handling och känslor
- förmåga att ge uppmuntrande och utvecklande feedback
- mål, värderingar och övertygelsser som ett kraftfullt arbetsredskap
- till uppgift att hjälpa klienten att formulera handlingsplaner

Enkelt att att starta coachingprocessen

Coaching programmet går ofta till så att vi träffas ca en gång i månaden under en tre- till sexmånadersperiod.
Coaching är förmodligen den bästa och effektivaste vägen framåt, i din och i din organisations utveckling.

Första steget är ett introduktionssamtal. Där lär vi känna varandra vilket är förutsättningen för att vi ska lyckas.
Starta med ett första samtal och få mer kunskap om vad coaching kan bidra i din utveckling.

Etiska riktliner

Varje ICC certifierad coach följer de etiska riktlinjerna som är framtagna.

- Förtroende & tillit
- Integritet
- Respekt för klienten
- Ärlighet
- Professionell respekt