Mentorskap

Mentorskap

Qualitas erbjuder erfarna mentorer och tar fram egna skräddarsydda mentorprogram för företaget.

Varför en mentor?

En mentor kan vara bra när du
- vill utveckla din personal
- ge medarbetare stöd och råd i nya situationer
- identifiera ledartalanger i företaget
- överföra kompetens som är viktig i organisationen
- skapa nya kontaktytor över avdelningsgränser
- skapa förståelse för olika perspektiv

En mentor kan vara ung eller gammal. Det är vanligast att en äldre medarbetare/ chef är mentor åt en yngre – men det kan också handla om att lära sig nya saker som yngre medarbetare är bättre på än de äldre.

Vad är mentorskap?

För den som är adept, dvs den som får en mentor är det fantastiska möjligheter till utveckling och tillgång till kunskap som är svårdokumenterad. Mentorn blir en personlig handledare som stöttar, coachar och vägleder sin adept, men är också en person som adepten kan bolla idéer och frågeställningar med. Mentorn ger av sin kunskap och tid och ger adepten möjligheter att få ett större nätverk.

För mentorn är det en ny utmaning och möjlighet till utveckling att hjälpa en annan person. Mentorn får träna sina färdigheter och får möjlighet att lära känna en person i organisationen som hon/han kanske inte annars skulle ha lärt känna och får därmed också möjlighet att prova sina egna tankar och idéer. Många som har arbetat en längre tid i ett företag ger gärna av sin kunskap på ett strukturerat sätt. Ett mentorprogram tar fram den möjligheten.

För organisationen innebär det att man kan behålla duktiga medarbetare som vill utvecklas. Många har kanske arbetat länge i organisationen, trivs i företaget och vill gärna stanna kvar. Man kan identifiera nya talanger, både hos adepten men även hos den som är mentor och man behåller kunskapen i företaget och sprider den vidare i organisationen.

För företag som attraheras av idéen kring lärande organisationer, är det en utmärkt metod att använda sig av mentorskap.

Vad är skillnaden mellan mentorskap och coaching?

Mentorskap är mer av rådgivande karaktär. För personer som inte vet hur eller vad de ska göra i sin yrkesroll kan mentorskap vara ett bättre alternativ än coaching. I mentorskapet överförs kunskap från den ena till den andra, i coaching utgår man ifrån att den som coachas har resurser inom sig för att nå ett resultat. Mentorskapsrelationen blir ofta mer djup och personlig än coachingen. Coachingprocessen är utmanande och mer designad för att den som coachas skall kunna driva sin utveckling framåt och självständigt efter avslutad coaching.

Vi skapar ert egna skräddarsydda mentorskapsprogram.

Du kan välja mellan att anlita Qualitas erfarna mentorer eller skapa ett eget mentorskapsprogram. Gemensamt tar vi fram syfte med programmet och vilka som kan få mentorer. Vi utbildar de som ska bli mentorer och håller i mentorträffar där mentorerna får dela med sig av sina erfarenheter, men även få hjälp och råd i sin tur hur de skall hantera olika situationer som uppstår.

Kontakt oss så berättar vi mer.