Kundserviceutbildning

Excellent bemötande skapar lojala kunder

Ni vill ha nöjda kunder – börja med att investera i kundserviceavdelningen!

För den som dagligen är i kontakt med kund behövs stöd att kontinuerligt underhålla motivation och personlig utveckling, då medarbetarens engagemang speglas i bemötandet av kunden.
Genom att utbilda era kundservicemedarbetare till professionella kundkommunikatörer skapar ni också en strategisk säljavdelning, som å ena sidan hjälper till med klagomål och reklamationer, å andra sidan uppfattar säljsignaler och verkar för att kunden ska bli mer än nöjd och känna sig uppskattad.
När kundservice har tydliga mål och stöd i sina rutiner skapas också de bästa förutsättningarna för ett excellent kundbemötande!

Qualitas kan hjälpa er med:

- Genomgående analys av rutiner och processer, ansvarsfördelning
- Stresshantering för kundservicemedarbetare
- Konflikthantering och kommunikation med missnöjd kund
- Reklamationshantering