Service Management

Service Management

Ta ett helhetsgrepp om hur ni arbetar med service. Idag och i framtiden, när många företag erbjuder samma tjänster och produkter, kommer den service företaget levererar att vara avgörande för om kunden kommer tillbaka.

Vill ni ha lojala kunder?

Hur vill ni att kunden skall uppfatta er? Allt för många kunder upplever att de är intressanta innan och under köpet men efter är de helt ointressanta. Lojala kunder kommer tillbaka. De talar gott om företaget och rekommenderar det till andra. Ert företag har allt att vinna på att arbeta med servicen.

Ta ett helhetsgrepp om er service - gör en GAP analys!

Det är mycket tydligt när företag har valt service som strategi. Man känner det tydligt i mötet med personalen, i all kommunikaton – från webb till hur fakturor är utformade. När ni väljer service som strategi väljer ni också att älska era kunder och utgå ifrån deras behov.

Den service ni ger är ett symptom på hur hela företaget mår och hur ni ser på era kunder. Ta ett helthetsgrepp om er service – både i kundmötet med personalen som i andra kanaler. Ta fram en servicepolicy och tänk igenom vad ni vill leverera och vilken upplevelse kunden skall få.

Kontakta Qualitas när ni vill utveckla ert servicetänk!

Kundservice - inte bara bemötande!

Kundservice är inte bara bemötande, det handlar också om hur tillgängliga ni är? Hur lätt är det FÖR KUNDEN att kontakta er? Hur ser er hemsida ut? Hur fungerar telefonisystemet? Eller ni kanske inte vill prata med kunden? Om kunden upplever att ni är trevliga, hjälpsamma, lättillgängliga och kan lösa problem – jag då kan ni stoltsera med en bra kundservice. Oftast är det först när kunden har problem som det verkliga eldprovet uppstår för Kundservice. Har ni rutiner och vet personalen vilka befogenheter de har – ja då är vanligtvis upplevelsen positiv för kunden.

Att arbeta på Kundservice

Att arbeta på en kundservice är rätt tufft. Kunder skall servas, frågor besvaras och problem lösas. OM era interna rutiner fungerar, då fungerar kundservice. Kundservice är företagets asnikte utåt. Har ni rekryterat rätt medarbetare? Attityd är A och O när man arbetar på en kundserviceavdelning.