Ledarutveckling

Ledarutveckling

Även ledare behöver möjlighet att omvärdera sig själva och sitt arbete. Genom att utveckla era ledare gör ni ett aktivt val att skapa förändring och medvetenhet bland dem som dagligen leder verksamheten och era medarbetare.

Qualitas skräddarsyr ert utvecklingsprogram så att det är nära knutet till ert företags mål och verksamhet. På så sätt skapas ett samband där deltagarna lättare ser hur utvecklingsprogrammets olika moment är kopplade till deras dagliga arbete och hur de kan styra sin utveckling framåt. Mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling har visat att flera frågeställningar återkommer bland våra kunder och utgör nu en bas för våra utvecklingsprogram.

Ledaren och verksamheten

- Målstyrning och att nå affärsmål
- Att koppla affärsmål till företagets vision/affärsidé
- Utvärdera och omvärdera arbetsrutiner

Ledaren och medarbetarna

- Den egna kommunikationen och hur den påverkar bemötandet från andra
- Feedback och coachande ledarskap
- Gruppens dynamik
- Svåra samtal