Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning

Behöver era arbetsledare mer kött på benen för att klara av sitt arbete? Vi tar fram ett skräddarsytt program för er och belyser de vikiga komponenter som krävs för att de ska utvecklas som ledare.

Arbetsledarutbildning

Som arbetsledare har man vanligtvis inget budgetansvar och många gånger inget direkt uttalat personalansvar. Ändå så skall man leda och fördela arbetet och medarbetarna ser ofta arbetsledaren som sin närmaste chef. Det är ganska vanligt att en arbetsledare har blivit befordrad och skall vara arbetsledare för sina arbetskamrater. Å ena sidan är man fortfarande arbetskamrater, å andra sidan skall man “bestämma” över dem. Många upplever rollen som jobbig och vet inte vilket ben de skall stå på.

I vår arbetsledarutbildning belyser vi de speciella frågeställningar som arbetsledaren har. Kompis eller chef? Hur förhåller man sig till det faktum man inte längre är “en i gänget”. Hur hanterar man konflikter? Hur hanterar man rollen? Hur sätter man mål? Hur skapar man motivation och en trivsam arbetsplats?

Vi skräddarsyr ert arbetsledarprogram då alla företag har sina olika modeller och förutsättningar. Kontakta oss för ett möte.