Ledarskapsutbildning

Våra ledarskapsutbildningar

Grattis – du har ett av de roligaste jobben man kan ha. Antagligen jobbar du som ledare och är nyfiken på kompetensutveckling. Gå våra program – det är du värd!

Chefs- Ledarutbildning Steg 1 - 2 dagar

För dig som arbetat som chef ett tag, men ännu inte hunnit gå någon utbildning eller inte har arbetat som chef/ ledare tidigare. Vad innebär det att vara chef och ledare? Vad förväntas av dig och rollen? Vi går igenom vanliga fallgropar och vad som är viktigt att tänka på som chef. Många pratar ledarskap, men ledaren har också en chefsroll. Många nya chefer går från att vara en i gruppen till att bli chef över gruppen, en omställning som en del upplever som besvärligt.

Moment som ingår är:

Vad innebär rollen? Skillnaden på chef och ledare.
Utvecklingssamtal och lönesamtal.
Arbetsrätt.
Hur delegerar man?
Stress och krav.
Att sätta mål.
Hur motiverar du dig själv?
Hur motiverar du ditt team?

Chef och ledare Steg 2 - 2 dagar:

Här får du möjlighet att ytterligare utvecklas i din ledarroll och även lära känna dig själv ännu bättre och hur du reagerar på olika situationer. Vi tar upp vanliga situationer som kan uppstå och hur man kan lösa dem.

Områden som vi går igenom är:
- Självkännedom
- Motivation
- Coaching
- Konflikthantering
- Svåra samtal
- Kommunikation

Ledare och gruppen Steg 3 - 2 dagar:

Utveckling av dig som ledare och hur du utvecklar gruppen. Kommunikaton är en av grundpelarna inom ledarskap. Vi går igenom olika teorier kring gruppdynamik och vad som skapar den och hur man främjar god kommunikation inom gruppen.

Andra områden som tas upp är:
- Vilka olika roller finns det i en grupp?
- Hur bygger man effektiva team och hur sätter du ihop det?
- Hur hanterar man konflikter i gruppen?
- Motivation
- Coaching
- Ansvarsfördelning och engagemang i grupper.

Personliga ledarutvecklingsprogram

Utveckla dig själv och dina förmågor och bli en ännu bättre ledare. När du kan leda dig själv och lever som du lär kan du också leda andra. Skärddarsydda ledarprogram och valfri längd. Vi tar fram en skräddarsydd lösning utifrån ert företags behov.