Ledarutveckling

Ledarutveckling - vi skräddarsyr er ledarutveckling

Många undersökningar visar på vikten av att utveckla ledarna i företaget. Det finns en stark koppling mellan lönsamhet, starkt varumärke, excellent ledarskap och nöjda medarbetare. Utveckla era ledare och därmed företaget.

Skräddarsytt ledarskapsprogram

Vi skräddarsyr ett komplett ledarutvecklingsprogram utifrån era specifika behov. Kanske har ni många erfarna ledare? Eller många nya chefer? Säkerligen har ni en variation precis som verkligheten ser ut. Därför har vi valt att inte ha färdiga modeller utan lyssnar in ert behov.

Vi har lång erfarenhet av ledarutveckling och vet att färdiga modeller inte fungerar. Att utveckla ledarskapet i organisationen kräver mycket av såväl organisationen som individerna. Era specifika behov kan handla om att ni i ledarutvecklingsprogrammet vill koppla ihop det med företagets vision, affärsidé och affärsmål.

En del vill utveckla eller vidareutveckla sina värderingar samtidigt som man utvecklar ledarna. I ett annat företag är stress, eller personlig effektivitet viktiga moment som man vill betona extra mycket.

Andra faktorer som man vill belysa kan vara:

- Vad innebär företagets vision och affärsidé och hur får vi den att bli begriplig och användbar i vardagen?
- Vilka värderingar har vi och hur styr de oss?
- Hur formulerar vi attraktiva mål som alla är med och strävar emot?
- Hur motiverar vi våra medarbetare att vara delaktiga?
- Gruppdynamik
- Stresshantering
- Konflikthantering

Kombinera er egen utbildning

Med vår erfarenhet kan ni kombinera er egen utbildning. Välj valda delar och var med och forma det som är viktigt för er. Med vår erfarenhet hjälper vi er att sätta ihop kombinationer som blir optimala för era medarbetare och er utveckling.