Ledningsgrupputveckling

Ledningsgruppsutveckling

Även ledningsgrupper behöver utvecklas. Precis som vilken annan grupp som helst kan dynamiken förgöra eller vara en ovärderlig potential för företaget framgång. Ledningsgruppen är en förebild för resten av företaget och behöver agera på det sättet och förstå att man sätter normen i hela företaget.

Hur fungerar er ledningsgrupp?

Stämmer det här in på er?

- Alla kan uttrycka sin åsikt utan att bli ifrågasatt.
- Ni värderar olika tankar och åsikter och tar dem i beaktande innan ni fattar beslut.
- Ni lyssnar på varandra intresserat och med öppet sinne.
- Ni gör det ni har kommit överens om mellan ledningsgruppsmötena.
- Alla kommer väl förberedda till mötet.
- Ni ägnar er åt strategiska frågor och engagerar er inte i detaljfrågor som lätt kan delegeras till andra inom företaget.

INTE? Dags för grupputveckling?

Ett företag åkte iväg på en teambuilding. Alla delades in i lag och man skulle samla in kulor och få ihop så många som möjligt. Ivrigast av alla var VD:n, som tillsammans med sin grupp tävlade och gjorde allt, och vid avsyningen var det ställt utom allt tvivel att VD:s grupp skulle vinna. Då tar övningsledarna alla gruppers kulor och häller i en hink; VD:n skriker högt och blir tokig! Övningsledaren konstaterar bara att det är det gemensamma målet som var viktigt!

Förstår ni varandra?

En ledningsgrupp måste utvecklas på samma sätt som man utvecklar andra grupper. Det är lätt hänt att ledningsgruppsmedlemmarna kommer till mötet med sina olika agendor. I en ledningsgrupp representerar man sin avdelning, enhet eller affärsområde men man är likafullt en del av helheten. Det är lätt att glömma helheten och förstå sin roll. Det kan också vara frustrerande när en del inte förstår vad man gör eller varför en viss fråga är viktig.

För att man skall våga uttrycka sin åsikt, sina tankar och bidra med sitt “bästa jag” behöver man känna varandra och förstå varandra. Först när vi har en djupare förståelse för varandra och kan kommunicera med varandra kan vi lösa mer komplexa problem och ha diskussioner på en annan nivå. Då kan vi skapa unika möjligheter för framgång!