Organisationsutveckling och förändringsarbete

Organisationsutveckling och förändringsarbete

Ta steget att starta en förnyelseprocess!

Företagskultur. Värderingar.Få alla att dra mot samma mål. Förstå visionen. Skapa engagemang. Bli mer effektiva.

Utmaningarna är många. Utveckling av organisationen behöver ske parallellt med er vardagliga verksamhet för att skapa samband mellan det gamla och det nya. Qualitas hjälper er att se organisationen med nya ögon, att kartlägga er verksamhet för att på så sätt hitta de nyckelpunkter som kommer att öka er framgång.

Genom att utveckla strategier som passar just er organisation, era rutiner och era medarbetare skapar vi förutsättningar för att göra långsiktigt hållbara förändringar.

Qualitas hjälper er att rensa rutiner och processer från tidstjuvar som sänker medarbetarnas produktivitet. Med rätt mål och strategier genomsyrar vi er verksamhet med affärsfokus och skapar förutsättningar att öka er lönsamhet.

Vad behöver ni?

  • Utveckla gruppen?
  • Bli bättre på att kommunicera?
  • Ta fram vision, affärsidé och affärsplan?
  • Ta fram strategier och handlingsplaner?
  • Arbeta med kvalitetsfrågor?
  • Ta fram nya värderingar eller liva upp de gamla?
  • Utveckla er företagskultur?

Genom att utveckla sin organisation är man med och tävlar bland de bästa. Organisationsutveckling handlar om många olika delar – på Qualitas har vi valt att fokusera på personal och kvalitet. Vi vet nämligen att det genererar fler affärer, nöjdare kunder och mer nöjd personal. En positiv spiral har startats!

Alla företag kan utveckla sin organisation – de kan vara allt ifrån små förbättringsprojekt och utbildningsinsatser till stora förändringsprojekt.