Grupputveckling

Med grupputveckling får du grupper att samarbeta och hjälpa varandra. När gruppen fungerar som den ska, blir den mer effektiv och bidrar till nå företagets övergripande mål. Högre lönsamhet är bara en av många effekter.

Ibland skapar grupper medvetet eller omedvetet sina egna hinder. Grupputveckling hjälper gruppen att få perspektiv, se möjligheterna, respektera varandra och fokusera på rätt saker.

Varför Grupputveckling?

Människorna i organisationen är företagets viktigaste resurs! Det kan låta som en klyscha men är sann. När medarbetarna i gruppen fungerar tillsammans har man större arbetsglädje, högre effektivitet och bidrar till högre lönsamhet. Med grupputveckling kan man hantera olösta konflikter, ta fram gemensamma mål, hitta förhållningssätt till varandra och de rutiner som finns. Det kan även handla om att ta bort gamla rutiner som ingen vet varför man gör. Även om man inte vill erkänna det, så förekommer det på många arbetsplatser olika dolda agendor som skapar missämja och otrygghet. Skapa en trygg arbetsplats med dina medarbetare och ge dem möjlighet att utvecklas tillsammans. På köpet får du nöjdare, gladare och friskare medarbetare som klarar förändringar och trivs på arbetsplatsen.