Nyheter från Juli 2013

Kick starta hösten!!

02Jul

Känner du behov av att bolla olika ledarfrågor med en utomstående part? Ställs du ibland inför olika frågeställningar som du vill bolla med andra ledare? Hur tänker dom? Hur har andra gjort? Läs mer