På gång

Erfarenhetsgrupper

12Nov
  • 250x350

Qualitas får ofta frågan om det finns möjlighet för chefer på olika nivå att utbyta idéer och få nya infallsvinklar på sina positioner. Här kommer 2014 års bästa kompetensutvecklingsmöjlighet!

Mellanchef