På gång

Vårens utbildningar hos Qualitas

21Feb

Nu har vi satt datum för vårens kurser inom reklamationshantering, stresshantering, feedback och ledarskapsutbildning i Stockholm.

Reklamationshantering 10 mars

Reklamationer är en gåva!

Reklamationshantering 10 mars

Vi går igenom vad man ska tänka på både vid skriftlig och muntlig reklamation, hur man vänder en negativ kund, hur man formulerar sig i affärsbrev och hur man använder sig av reklamationer i förebyggande arbete. Passar dig som arbetar med reklamation

Stresshantering 17 mars

Den psykiska ohälsan ökar – är det värt det?

Arbetsgivaren har ett stort ansvar men även du som individ kan göra mycket för att hantera stress. Passar för alla medarbetare som upplever stress i vardagen och vill få bättre balans.

Stresshantering 17 mars

Ge feedback 22 mars

Återkoppling anses vara en viktig faktor för att skapa framgång. Både medarbetare och chefer upplever en frustration när det ska få och ge återkoppling på arbete. Denna kurs riktar sig till chefer som vill förbättra sin förmåga att ge feedback.

Att ge och ta feedback – 22 mars

Ny som chef

Är du helt ny som chef och vill bena ut vad som förväntas av dig i din nya roll. Den här kursen hjälper dig att komma in i din nya roll och bli klar över chefsrollen och ledarskapet.

Ny som chef 6-7 april

Webbaserad ledarträning start 20 april

För dig som upplever att du kan ganska mycket om ledarskap men ändå vill ha ett forum och kompetensutveckling som också innebär en påminnelse om sådant som du redan vet. I den här utbildningen lär du dig att gå från att veta till handling. Utbildningen pågår ett år med ett par fysiska träffar, i övrigt genomför du uppgifter när det passar dig. Kan också passa för dig som gått “Ny som chef”.

Webbaserad ledarträning – 20 april