Feedback från kursdeltagare

Feedback från kursdeltagare

Den feedback vi får från våra kursdeltagare är ovärderliga för oss i vårt arbete att skapa excellent utbildning och fantastiska förutsättningar för våra kursdeltagare att utvecklas. Här kan du ta del av vad de tycker.

Våra kurser ger era medarbetare insikt om sig själva och sina beteenden

. . det var den bästa kurs jag har varit med om! Jag har haft stor nytta av det vi fick lära oss, fast ibland
(ofta) räckerinte tiden riktigt till, men det talade du om för oss också . .

Vad var bra med Ledarskapsutbildningen?

Punkter och ämnen passade gruppen och målet, genomförandet var på bästa tänkbara sätt.

Det mesta, främst att få vara med i alla diskussioner, att få träffas emellanåt och prata ut om allt möjligt. Sen var du bra på att lära ut, då blir det lättare att lära sig helt enkelt.

Att vi hade många övningar som vi gjorde på varandra. Mycket utvecklande!! Din fina förmåga att coacha och leda oss! Du är proffsig!!!

Utbildningen i helhet. Mette’s pedagogiska sätt. Gruppens aktiva delaktighet.

Att du gett oss öppenhet mellan oss.

Allt var bra, ingenting som jag direkt saknad. You are the best!

Det mesta: speciellt coaching, konflikthantering, de olika rollerna i samtal. Vår mentor
Mycket givande, TACK!

Allt var bra! Hjärtligt tack för ditt positiva sätt att framföra dina kunskaper till oss/ mig.

Vad var bra med utbildningen "Excellent kundbemötande"?

Att få göra praktiska övningar med varandra. Det gör att man förstår sig på det dagliga livet och inte bara får läsa i ett häfte hur man gör.

Jag tycker att alla övningar var jättebra eftersom man engagerar sig i ämnet mycket mer än om man bara lyssnar till en föreläsare. All ny information som jag inte hört förut var intressant till största del. Bra kursledare, rolig att lyssna på!

Att ha fått chansen att lära mig mera. All ny information om ”Allmänhet”.

Mycket bra med modernt innehåll. Bra övningar.

Man fick insyn i arbetslivet och hur andra människor samt en själv beter sig och är.

Kursledarens engagemang, kunskaper, pedagogik och positiva inställning.

Du höll intresset och engagemanget på topp (det blev aldrig tråkigt). Det kändes som om du var påläst om det mesta.

Att man lärde sig tänka annorlunda.

Positiv och tålmodig kursledare som tog hänsyn, lyssnade och skrattade.

Kursledaren var bra på att prata och lära ut på ett bra sätt.

Bra övningar.

Allt var i princip väldigt bra och intressant. Det som var intressantast var när man gjorde övningar som man lärde sig mycket av.

Referenser