Kommunikation

Kommunikation

Lär dig att kommunicera med din omgivning. Vi använder Extended DISC – personanalys som på ett enkelt och roligt sätt beskriver hur vi lättare kan förstå oss själva och andra.

Kommunikation och DISC personanalys

Bli medveten om hur du kommunicerar med din omgivning och hur du bättre kan förstå andra. Kommunikation handlar om att förstå både sina egna och andras beteendemönster och kommunikationsstrategier. I kommunikation räcker det inte att vi förstår, vi utmanar oss i att lära oss att använda verktyget också för ännu bättre kommunikation. Det är först när vi gör annorlunda som vi ser resultat.

KURSENS INNEHÅLL
Test på din kommunikationsstrategi
Vilka beteendestrategier finns det och hur identifierar du dem?
Hur kan du anpassa din kommunikation och vad är viktigt att tänka på?
Övningar
Coaching vid 1 tillfälle efteråt för
avstämning av hur det går och hur du kan förbättra din kommunikation.