Konflikthantering

Konflikthantering & Svåra samtal

Visst är det jobbigt med konflikter på arbetsplatsen? Och visst känns det dumt när en liten konflikt skapar dålig stämning?

Att hantera konflikter kräver inte alltid att den ena parten lägger sig platt för den andra. Tvärtom kan du med kunskap om konflikters ursprung och förlopp bryta i tid för att istället skapa ett konstruktivt samtal.

För att kunna hantera konflikter är det viktigt att inte falla tillbaka på sin personliga åsikt om hur en konflikt ska lösas. Istället går det att hålla sig neutral med ett antal nyckelmetoder och förhållningssätt som i längden även förebygger att en konflikt utvecklas.

Under kursen fokuserar vi på varför konflikter uppstår och hur vi kommunicerar i pressade situationer. Genom att analysera den egna personen kommer vi också närmare vilka metoder vi kan använda för att konstruktivt hantera konfliktsituationer.

KURSENS INNEHÅLL

Lär dig skilja på olika sorters konflikter
Att komma till kärnan av problemet för att förstå det
Lär dig nyckelmetoder för samtal kring konflikter
Lär dig förbereda svåra samtal

Utveckla hur du uttrycker vad du känner och upplever
Utveckla din förståelse för varför du reagerar som du gör