Paketreselagen - paketresor

Paketreselagen

Erbjuder ditt företag paketresor? Då är du säkert medveten om både möjligheter och skyldigheter. Vi hjälper er att utarbeta effektiva och säkra rutiner. Vi har även fördjupande och utbildningar i paketreselagen och andra närliggande lagar.

Utbildning i Paketreselagen

Resor är fantastiskt roligt att arbeta med! Regelverket kring paketresor uppfattas av många som snårigt och besvärligt, och en del har svårt att förhålla sig till det. Vi har mångårig erfarenhet av Paketreselagen och olika resevillkor och kan med stolthet säga att vi är experter på detta område.

Vi håller utbildningar i Paketreselagen och andra närliggande lagar som resegarantilagen, allmänna och särskilda resevillkor samt flygpassagerares rättigheter i EU.

Behöver din personal uppdateras på vad som gäller och hur ni skall hantera reklamationer så kontakta oss.

Resevillkor

Har ditt företag rätt resevillkor för paketresor? Bra resevillkor är en trygghet både för kunden och för ditt företag, ni vet vad som gäller om det skulle uppstå händelser som ingen av er har räknat med. Vi hjälper er att säkerställa att avtalsvillkoren fungerar.

Konsultation

Vi hjälper er att säkerställa att ni har rätt information på rätt plats så att det blir tydligt för både er och kunden och att ni följer det regelverk som finns, så att ni slipper obehagliga överraskningar.

Reklamationshantering

Innehåll
Paketreselagen och Flygpassagerares rättigheter
Reklamationshantering
Att tänka på när man får en reklamation
Bemötande i telefon – bra repliker att använda när missnöjda kunder ringer in
Hur skriver man brev/ mail, formalia – uppställning etc
Att tänka på språkligt, formuleringar – skriftligt bemötande

Uppföljning
Rutiner
Uppföljning/ kategorisering/ loggning av reklamationer

Allmänna reklamationsnämnden
Hur arbetar reklamationsnämnden?
Vad ska man tänka på när man får en anmälan?
Vad är skillnaden mellan en anmälan i ARN resp stämning i domstol?