Utbildningar på YH - Yrkeshögskolan

Kurser för Yrkeshögskolan (YH)

Qualitas erbjuder en mängd olika kurser till kvalificerade Yrkesutbildningar och Yrkeshögskolan inom framförallt resor, turism och event. Varje kurs skräddarsys efter utbildningens mål

Oraganisation och Ledarskap

Vi håller kurser i organisation och ledarskap. Moment som vanligtvis gås igenom är:

- Individutveckling
- Grupputveckling
- Ledarskap
- Organisationsteori
- Organisationsmodeller
- Styrning
- Arbetsmiljö
- Arbetsrätt

Kund och servicepsykologi

Alla möten med kunder är viktiga. Personalens bemötande är avgörande för om kunden vill återkomma. I denna kurs går vi igenom beteenden både hos oss själva och hos kunden för att kunna hantera olika situationer på ett professionellt sätt.

Affärsmannaskap

Vad är affärsmannaskap? Hur infriar vi våra löften till våra kunder och hur agerar vi i mötet med kund? Affärsmannaskap och varje medarbetares roll och bidrag i organisationen och förståelse för “affären”.

Paketreselagen

Vilka lagar och regler styr verksamheten när man arrangerar paketresor? Vad behöver man tänka på? Genomgång av angränsande lagar såsom resegarantilagen, Flygpassagerares rättigheter i Europa mm.

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring

Alla företag behöver arbeta med kvalitet. Vi går igenom olika kvalitetsledningssystem och hur man kan tänka kring kvalitetsbegreppet.